Turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.


Jak uzyskać dofinansowanie?
1.  W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodek pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem / orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim.
Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0016/13 ważny do dnia 30.03.2016 r.

W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego

Wykaz obiektów ,,Uzdrowiska Rymanów” S.A. posiadających wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1.    Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0006/13 ważny do dnia 29.04.2016 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi,  ze schorzeniami układu oddechowego

2. Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0004/13 ważny do dnia 29.04.2016 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo - płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego

3. Sanatorium Uzdrowiskowe „MARIA” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0005/13 ważny do dnia 01.05.2016 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego

4. Sanatorium Uzdrowiskowe ,,TERESA”– wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0024/13 ważny do dnia 03.08.2016 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego

W ramach pobytu zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie , nadzór lekarski (wizyta wstępna, zlecenie zabiegów, wizyta końcowa i doraźny w razie potrzeby), całodobową opiekę pielęgniarską, trzy zabiegi dziennie w Zakładzie Przyrodoleczniczym, program kulturalno-oświatowy realizowany w ramach ośrodka.
Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

Terminy przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych oraz wybór ośrodka należy uzgadniać z Biurem Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 574 61

Koszty dodatkowe:
Każdy kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu opłaty uzdrowiskowej i jest ona zgodnia z uchwałą Rady Miasta Rymanów:

 • 3,50 zł za każdy dzień pobytu od osoby fizycznej, która ukończyła 15 lat
 • 2 zł za każdy dzień pobytu od osoby fizycznej, która nie ukończyła 15 lat
 • 2 zł za każdy dzień pobytu od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej

Opłatę klimatyczną należy uiścić gotówką w Biurze Obsługi Kuracjusza.

© 2012 MCSO.pl Krosno

Pobyty lecznicze, Wczasy wypoczynkowe, Pobyty hotelowe, Turnusy rehabilitacyjne, Zielona szkoła, pokoje gościnne Rymanów Zdrój, agroturystyka Rymanów Zdrój, pensjonaty Rymanów Zdrój, Rymanów Zdrój kwatery, noclegi Rymanów Zdrój, Rymanów noclegi, Rymanów Zdrój hotel, wypoczynek Rymanów Zdrój, Rymanów zdrój

© 2011 MCSO.pl Tworzenie stron www, Pozycjonowanie stron www, Sklepy internetowe, Reklama Promocja Krosno, Jasło, Sanok Rzeszów